A N U N Ţ CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI Pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraş

back

24.02.2020
Nr.3308/30.01.2020
 
 
A N U N Ţ
CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraş
 
Data organizării probei scrise: 25.03.2020,  ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş
Data organizării interviului: 30.03.2020,  ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere – 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraş (24.02.2020 – 16.03.2020) de luni pana joi orele 9 -15 şi vineri orele 9 -13.
 
 
CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDAŢIILOR
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr..57/2019 privind Codul administrativ şi condiţiile specifice prevăzute de fişa postului aferentă funcţiei publice de execuţie
 
I. Consilier clasa I grad profesional Superior – Birou investiţii – 1 post
Condiţii de participare la concurs a candidaţiilor:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul inginerie civilă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacante  de 7 ani
 
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Consilier clasa I grad profesional Superior
 • Constitutia Romaniei
 • OUG nr.57/2019        – privind Codul administrative, actualizata
 • Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata si actualizata
 • Ordinul nr.839/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actializata
 • Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii, republicata si actualizata
 
 
II. Referent clasa III grad profesional Superior – Birou investiţii – 1 post
Condiţii de participare la concurs a candidaţiilor:
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacante  de 7 ani
 
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Referent clasa III grad profesional Superior
 • Constitutia Romaniei
 • OUG nr.57/2019        – privind Codul administrative, actualizata
 • Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata si actualizata
 • Ordinul nr.839/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actializata
 
 
 
Concursul constă în urmatoarele etape succesive:
 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Proba interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş astfel:
 • 17.03.2020, selectie dosare
 • 25.03.2020, ora 10.00 proba scrisă
 • 30.03.2020, ora 10.00 proba interviu
 
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 24.02.2020 până în data de 16.03.2020, de luni până joi orele 9 -15 şi vineri orele 9 -13 la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane la tel. 0268-211313, int.131, fax 0268-213020 sau e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro
 
 
 
Primar
Gheorghe Sucaciu