Nr. 9629 din 17.03.2020 - PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

17.03.2020
Nr. 9629  din 17.03.2020 - PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
-  pentru concursul organizat în perioada de 25 – 30.03.2020 în vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis / Respins
Consilier I S – Birou investitii
Boer Ervin Admis
Referent III S – Birou investitii
Siuvaiala Sorin Stelian Admis