PV sectie dosare - la concursul pentru ocuparea unui post vacant - personal contractual – referent IA – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica

back

20.03.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- personal contractual – referent IA – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras


  În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează: 
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Neagu Elena Luliana Admis
Orzea Valeriu Gheorghe Admis
Zaharie Simona Angela Respins
Gherghe Mihaela Valeria Admis