PV proba suplimentara de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator,  incheiat astazi 20 martie 2017

back

20.03.2017

PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA
de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator,
incheiat astazi 20 martie 2017

 
 
În urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator, comisia de experti a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:

 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I A – Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura
Ciltea Radu Admis
Ticu Petre Ilie Admis
Consilier I A – Compartiment relatii internationale
Beleaua Monica Admis
Pantu Nicolae Marius Admis