PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE -  pentru concursul organizat în data de 11 – 14 aprilie 2017 în vederea ocuparii unei unctii publice de executie vacante

back

06.04.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

 
-  pentru concursul organizat în data de 11 – 14 aprilie 2017 în vederea ocuparii unei unctii publice de executie vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I P – Compartiment economic financiar
Beca Delia Admis
Muntean Andreea Admis