CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

back

10.04.2017

CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 
Data organizarii probei suplimentare: 08.05.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 09.05.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 11.05.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
     Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
I.Consilier I A – Centru de informare turistica
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 1 an
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
 • curs de specializare in domeniul Ghid turistic sau brevet de turism
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 • cunostiinta de limba de circulatie internationala nivel avansat (engleza, franceza, germana)
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999    - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    - Legea administratiei publice locale, actualizata
 • Ordinul nr.1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Hotararea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
 
 
II.Consilier I P – Centru de informare turistica
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
 •  curs de calificare in profesia “agent de turism – ghid”
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 • cunostiinta de limba de circulatie internationala nivel avansat (engleza, franceza, germana)
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999    - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    - Legea administratiei publice locale, actualizata
 • Ordinul nr.1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Hotararea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
 
III. Consilier I P – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul contabilitate si informatica de gestiune
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999    - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    - Legea administratiei publice locale, actualizata
 • Legea nr.544/2001     - privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata
 • OG nr.27/2002           - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata
 • Legea nr.52/2003       - privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si actualizata
 
 

 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe