PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator, incheiat astazi 11 aprilie 2017

back

11.04.2017

PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA
de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator,
incheiat astazi 11 aprilie 2017

 
 
În urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator, comisia de experti a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I P – Compartiment economic financiar
Beca Delia Admis
Muntean Andreea Admis