PROCES VERBAL - Proba scrisa - Incheiat astazi, 12.04.2017 de catre comisia de examen - Consilier I P – Compartiment economic financiar

back

12.04.2017
Nr.10.894/12.04.2017
 

PROCES – VERBAL-  Proba scrisa
Incheiat astazi, 12.04.2017 de catre comisia de examen  

 
In urma notarii lucrarilor scrise, tinand cont de punctajul minim de promovare comisia de examen a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:
 
Nume si Prenume Punctaj                          proba scrisa Admis / Respins
Consilier I P – Compartiment economic financiar
Beca Delia 6 Respins
Muntean Andreea 81 Admis
 
Rezultatele probei scrise s-au afisat la sediul Primariei municipiului Fagaras astazi, 12.03.2017, ora 13.00.