PROCES – VERBAL FINAL - Consilier I P – Compartiment economic financiar

back

12.04.2017
Nr.10.901/12.04.2017
 

PROCES – VERBAL FINAL
Incheiat astaza 12.04.2017 ,  de catre comisia de examen  ,

 
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat “admis” urmatorii candidati:
 
Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis / Respins
Consilier I P – Compartiment economic financiar
1 Muntean Andreea 81 88 169 Admis
 
Rezultatele finale s-au afisat la sediul Municipiului Fagaras astazi 12.04.2017, ora 13.30.