PV SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE - la concursul pentru ocuparea unui post vacant - personal contractual – referent IA – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica

back

20.04.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- personal contractual – referent IA – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 
  În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Neagu Elena Iuliana Admis
Boamfa Marinela Admis
Hura Aida Claudia Admis
Maniliuc Daniela Viorica Admis
Szakacs Maria Admis
Orzea Valeriu Gheorghe Admis
Vacaru Petronela Elena Admis