PV SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE la concursul pentru ocuparea unui post vacant - mediator sanitar

back

20.04.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- mediator sanitar – Compartiment de asistenta medicala comunitara si scolara din cadrul  Serviciului Public de Asistenta Sociala Fagaras

 
  
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
  
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Baltac Andrei Admis