PV PROBA SUPLIMENTARA de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator

back

08.05.2017

PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA
de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator, incheiat astazi 8 mai 2017

 
In urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator, comisia de experti a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I A – Centru de informare turistica
Forsea Diana Elena Admis
Consilier I P – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica
Neagu Elena Luliana Admis
Cupu Dan Admis
Corsatea Mihaela Neprezentat