PROCES – VERBAL FINAL - Incheiat astaza 08.05.2017 - Sef birou – Birou horticol, mediu

back

08.05.2017

PROCES – VERBAL FINAL
 Incheiat astaza 08.05.2017 ,  de catre comisia de examen  ,

 
pentru a fi afisate la sediul Primariei municipiului Fagaras  
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat “admis” urmatorii candidati:
 
Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj Punctaj final Admis / Respins
Sef birou – Birou horticol, mediu
1 Streza Sansebes Adina 87.25 90 177.25 Admis