PV SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE -  pentru concursul organizat în data de 15 – 18 mai 2017 în vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante

back

12.05.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
-  pentru concursul organizat în data de 15 – 18 mai 2017 în vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante  din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Fagaras


   În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I P – Compartiment ajutor social
Fusarau Olga Maria Admis
Cucu Andrea Roberta Respins