ANUNT - Pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras

back

06.06.2017

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI

 
Pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras
 
Data organizarii probei suplimentare: 03.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 04.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 06.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
I.Consilier juridic I P – Compartiment juridic, contabilitate, resurse umane, protectia muncii si PSI 
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte juridice
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999    - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    - Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010    - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010      - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • Legea nr.50/1991      - privind autorizarea executari lucrarilor de constructii, actualizata si republicata
 • OUG nr.97/2005       - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • Legea nr.98/2016      - privind achizitile publice, actualizata
 • OG nr.2/2001             - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 • Legea nr.287/2009 - privind Codul civil, republicata si actualizata
 
 
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe