PV SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE - la concursul pentru ocuparea unui post vacant – personal contractual – referent IA –

back

12.06.2017
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE 
  • la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- personal contractual – referent IA – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
 
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Boamfa Marinela Admis
Szakacs Maria Admis
Gherghe Mihaela Admis
Caprita Codruta Admis