PV FINAL - Incheiat astazi, 13.06.2017 de catre comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea unui post vacant –- personal contractual – referent IA

back

13.06.2017
PROCES VERBAL FINAL
Incheiat astazi, 13.06.2017 de catre comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea unui post vacant –- personal contractual – referent IA – Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras 
 
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Admis/Respins
Gherghe Mihaela 62.56 70 Admis