PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE -  pentru concursul organizat în data de 05 – 07 iulie 2017 de specialitate al primarului municipiului Fagaras

back

03.07.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

-  pentru concursul organizat în data de 05 – 07 iulie 2017 de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
 
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Sef birou – Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrari publice
Tatar Daniel Mihai Admis