PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE - la concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante

back

21.07.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 la concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante –- personal contractual in cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis/Respins
administrator
Iorga Ileana Sanziana Admis
Orzea Valentin Gheorghe Admis
Ribita Bianca Maria Admis
Forsea Valentin Vasile Admis
Suptirel Gheorghe Admis
Rus Nicolae Admis
Florea Simona Admis