ANUNT CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI Pentru ocuparea functiei publice de conducere – Director executiv – din cadrul Politiei Locale Fagaras

back

07.08.2017

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea functiei publice de conducere – Director executiv – din cadrul Politiei Locale Fagaras

 
Data organizarii probei scrise:  05.09.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului:      07.09.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare


Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere vacante  de minim 3 ani, si anume:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul inginerie mecanica
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
 
BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr.188/1999            - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            - a administratiei publice locale, actualizata
 • Legea nr.155/2010            - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010    - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • Legea nr. 333/2003           - privind paza bunurilor si obiectivelor, actualizata
 • Legea nr.50/1991   - privind autorizarea executari lucrarilor de constructii, actualizata si republicata
 • OUG nr.97/2005     - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • Legea nr.98/2016   - privind achizitile publice, actualizata
 • OG nr.2/2001           - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe