PROCES VERBAL FINAL pentru ocuparea unui post vacant – personal contractual – administrator public

back

16.08.2017

PROCES VERBAL FINAL

  • Incheiat de catre comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea unui post vacant – personal contractual – administrator public din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
Nume si Prenume Admis/Respins
RICA MARIUS CORNEL Admis