PROCES VERBAL - pentru concursul organizat în data de 05 – 07 septembrie 2017

back

01.09.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

pentru concursul organizat în data de 05 – 07 septembrie 2017 in vederea ocuparii unei functii publice vacante de conducere – director executiv – Politia Locala Fagaras

 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Director executiv
Stoica Dumitru Respins
Butucea Stefan Admis