PROCES VERBAL - Incheiat astazi, 05.09.2017 de catre comisia de examen - Director Executiv Politia Locala

back

05.09.2017

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 05.09.2017 de catre comisia de examen  

     Avand in vedere prevederile art.52 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisiile constituite in baza Dispozitiei nr.1509/2017, intrunite cu ocazia probei scrise astazi, 05.09.2017a procedat astfel:
 
     Constatand faptul ca la ora 10.00 in data 05.09.2017, candidatul admis la selectia de dosare nu s-a prezentat pentru sustinerea probei scrise, fapt pentru care comisia de concurs a intocmit prezentul proces verbal.