ANUNT - Pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

back

11.09.2017

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 
Data organizarii probei suplimentare: 10.10.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 11.10.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 13.10.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
 
I.Consilier I A – Directia buget finante - Compartiment buget, executie bugetara, contabilitate institutii subordonate
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 1 an
  • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte economice
  • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 
BIBLIOGRAFIE:
  • Legea nr.188/1999            - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
  • Legea nr.7/2004     - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
  • Legea nr.215/2001            - Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
  • Ordin nr.1792/2002           - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizata
  • Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale, actualizata
  • Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata si actualizata
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe