PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE -  pentru concursul organizat în data de 10 – 13 octombrie 2017

back

06.10.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

 
-  pentru concursul organizat în data de 10 – 13 octombrie 2017 în vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
  
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I A – Compartiment buget, executie bugetara, contabilitate institutii
Aron Andrea Admis
Beca Delia Admis
Stroia Simona Admis
Boeriu Claudia Respins
Puscas Mihaela Admis

Comisiile de concurs:
 
I. Comisia de concurs:
Presedinte:        - Pincoschi Eniko – responsabil procedura, Institutia Prefectului
Membrii:                        - Ludu Daniel - director
                          - Dima Lucretia – sef birou
Secretar                        - Balan Carmen - consilier