ANUNT CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI pentru ocuparea functiei publice de conducere – Director executiv – din cadrul Politiei Locale Fagaras

back

09.10.2017

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea functiei publice de conducere – Director executiv – din cadrul Politiei Locale Fagaras

 
Data organizarii probei scrise:  08.11.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului:       10.11.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere vacante  de minim 3 ani, si anume:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul stiinte ingineresti, stiinte militare sau informatii si ordine publica
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
 BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr.188/1999    - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    - a administratiei publice locale, actualizata
 • Legea nr.155/2010    - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010      - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare   a poliţiei locale
 • Legea nr. 333/2003   - privind paza bunurilor si obiectivelor, actualizata
 • Legea nr.50/1991      - privind autorizarea executari lucrarilor de constructii, actualizata si republicata
 • OUG nr.97/2005       - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • Legea nr.98/2016      - privind achizitile publice, actualizata
 • OG nr.2/2001              - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe