PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator, incheiat astazi 10 octombrie 2017

back

10.10.2017
PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA
de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator,
incheiat astazi 10 octombrie 2017
 
În urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator, comisia de experti a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I A – Compartiment buget, executie bugetara, contabilitate, institutii subordonate
Aron Andrea Admis
Beca Delia Admis
Stroia Simona Admis
Puscas Mihaela Neprezentat