PROCES – VERBAL-  Proba scrisa - Incheiat astazi, 08.11.2017 de catre comisia de examen

back

08.11.2017

PROCES – VERBAL-  Proba scrisa
 
Incheiat astazi, 08.11.2017 de catre comisia de examen 

 
 In urma notarii lucrarilor scrise, tinand cont de punctajul minim de promovare comisia de examen a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat:
 
Nume si Prenume Punctaj                          proba scrisa Admis / Respins
Director executive – politia locala Fagaras
Petri Lucian Traian 71.17 Admis
 
        
Rezultatele probei scrise s-au afisat la sediul Primariei municipiului Fagaras astazi, 08.11.2017, ora 13.00.