PROCES – VERBAL FINAL - Incheiat astaza 08.11.2017,  de catre comisia de examen pentru ocupare functiei publice de conducere vacante – director executiv – Politia Locala Fagaras

back

08.11.2017

PROCES – VERBAL FINAL
 
Incheiat astaza 08.11.2017 ,  de catre comisia de examen pentru ocupare functiei publice de conducere vacante – director executiv – Politia Locala Fagaras

In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat “admis” urmatorul candidat:
 
Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj Punctaj final Admis / Respins
Director executive – Politia Locala Fagaras
1 Petri Lucian Traian 71.17 73.8 144.97 Admis

Rezultatele finale s-au afisat la sediul Municipiului Fagaras astazi 08.11.2017, ora 14.30.