PV PROBA SUPLIMENTARA - de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator, incheiat astazi 04 decembrie 2017

back

04.12.2017

PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA
de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator, incheiat astazi 04 decembrie 2017

 
În urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator, comisia de experti a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I D – Centru de informare turistica
Beleaua Raluca Elena Respins
Nanasi Maria Magdalena Admis
Gligor Corina Ioana Admis