PV - Proba interviu - Incheiat astazi, 15.12.2017 de catre comisia de examen

back

15.12.2017

PROCES – VERBAL-  Proba interviu
Incheiat astazi, 15.12.2017 de catre comisia de examen  

 
Respectand prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, comisia de examen a declarat admisi la interviú urmatorii candidati:
 
Nume si Prenume Punctaj                          proba interviu Admis / Respins
Politist local clasa III grad Asistent
Puia Claudiu Gheorghe 38 Respins
           
Rezultatele probei interviu s-au afisat la sediul Primariei municipiului Fagaras astazi, 15.12.2017, ora 11.00.