ANUNT - CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

back

08.01.2018

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI

 
 Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
Data organizarii probei suplimentare: 30.01.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 01.02.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 05.02.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
 
I.Consilier clasa I grad profesional Debutant – Centru de informare turistica – 2 posturi
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
  • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
  • curs de perfectionare in profesia “agent de turism – ghid”
  • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
  • cunostiinta de limba de circulatie internationala nivel avansat (engleza, franceza, germana)
 
BIBLIOGRAFIE:
  • Legea nr.188/1999            - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
  • Legea nr.7/2004     - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
  • Constitutia Romaniei
  • Legea nr.215/2001            - Legea administratiei publice locale, actualizata
  • Ordinul nr.1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
  • Hotararea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
 
 
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe