ANUNT - CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI - Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras

back

11.01.2018
A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras
  
Data organizarii probei psihologice: 06.02.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei sportive: 08.02.2018 , ora 10.00 la sediul Stadionului Municipal Fagaras
Data organizarii probei suplimentare(calculator): 12.02.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 14.02.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 16.02.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
 
I.politist local clasa III grad profesional asistent  - Compartiment ordine publica, paza obiective si evidenta persoanelor – 4 posturi
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 6 luni
 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999     - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004          - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr.215/2001     - Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010     - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010       - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • OUG nr.97/2005         - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • OG nr.2/2001              - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 
 
II.politist local clasa III grad profesional debutant  - Compartiment ordine publica, paza obiective si evidenta persoanelor – 4 posturi
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999     - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004          - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr.215/2001     - Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010     - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010       - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • OUG nr.97/2005         - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • OG nr.2/2001              - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 
 
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe