PROCES – VERBAL FINAL - Incheiat astaza 07.02.2018, de catre comisia de examen

back

07.02.2018

PROCES – VERBAL FINAL
Incheiat astaza 07.02.2018 ,  de catre comisia de examen ,

 
 In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat “admis” urmatorii candidati:
 
 
Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj Punctaj final Admis / Respins
Consilier I A – Centru de informare turistica
1 Gligor Corina 55.34 85 140.34 Admis