PROCES VERBAL contestatie proba sportiva incheiat astazi 13.02.2018

back

13.02.2018

PROCES VERBAL
contestatie proba sportiva
incheiat astazi 13.02.2018

 
 
     Ca urmare a contestatiei nr.5381/13.02.2018, comisia de examen centrala a sesizat comisia pentru proba suplimentara sportiva, context in care s-a intrunit comisia sportiva si s-a analizat intreaga proba sportiva.

     In urma vizionarii materialului video au fost formulate concluzii:
  1. La proba nr.2 (abdomene) au fost reanalizate toate exercitiile candidatiilor si nu s-au constatat nereguli.
  2. S-a analizat si proba nr.1 – unde nu s-au constatat nereguli.
  3. In urma vizionarii probei nr.3 (alergare de rezistenta), s-au constat urmatoarele:

     Candidatii au desfasurat proba in conditii normale, iar la 3 dintre candidati au fost identificate neconformitati, astfel:
  1. Forsea Valentin Vasile – a trecut marcajul in mod repetat
  2. Rosu Claudiu Andrei – a trecut marcajul in mod repetat
  3. Urs Ionut Florin – a depasit baremul de timp aferent grupei de varsta din care face parte

     In conformitate cu regulamentul, comisia pentru probele sportive suplimentare stabileste calificativul „RESPINS“ pentru cei 3 (trei) nominalizati mai sus