Evidenţa Persoanelor Făgăraș (SPCLEP)

CONTACT:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Făgăraş este constituit din :
• COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢA PERSOANELOR
• COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

ADRESA : Mun. Făgăraş, str. M. Viteazu, nr. 1, jud. Brasov
TEL/FAX: EVIDENŢA PERSOANELOR: 0268/ 214044
TEL: STAREA CIVILA : 0268/211811
E- mail : .(JavaScript must be enabled to view this email address)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

PROGRAM DE LUCRU:

Program de lucru cu publicul Evidenta Persoanelor:

 

 

DEPUNERI ACTE

ELIBERĂRI C.I.

LUNI

830 – 1230

  830 – 1230

1400 – 1600

MARŢI

830 – 1230

  830 – 1230

1400 – 1600

MIERCURI

1230 – 1830

  830 – 1030

1230 – 1830

JOI

830 – 1230

  830 – 1230

1400 – 1600

VINERI

---------

  830 – 1230


Termene de eliberare a cartilor de identitate:

Carte de identitate: 7 - 10 zile (termen estimat)
                                  30 zile (termen legal)
Carte de identitate provizorie: 2 zile
Viza de resedinta: 2 zile

Program de lucru cu publicul STAREA CIVILĂ:

LUNI – MARTI - JOI - VINERI: 8.30 – 12.30
MIERCURI: 12.30 - 18.30
ULTIMA VINERI DIN LUNĂ NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL 

DESCRIERE

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si a Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si solutionarea problemelor de competenta acestora:

1) Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

3) H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;

4) Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

5) Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.

6) Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare;

7) Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

8) H.G.nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, modificata prin H.G. nr.516/2009;

9) H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;

10) H.G 64/2011 privind aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;

11) Regulamentul U.E 2016/679 pentru protectia datelor cu caracter personal;

12) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

13) Legea nr. 201/02.06.2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

14) Legea nr. 243/23.06.2009 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea O.G. nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

15) Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si cele ale H.G. nr. 1367/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

16) H.G. nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.