Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020

DECLARAŢIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020

     Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,
     UAT Municipiul Făgăraş, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor si ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
     Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020,
     Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
     Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE:

CERTIFICAT SRAC & ISO 9001:2008 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGARAS