PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Certificat nr. 177 / 25.11.2020

back
Titularul:
SC ALUFIX SRL

Adresa lucrării:
str. Negoiu nr.155, Făgăraș

Scopul:
construire și dotare hală de producție

Taxa:

Valabilitate:
12 luni