PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Certificat nr. 182 / 28.12.2020

back
Titularul:
Lucacs Zoltan și Toc Eva

Adresa lucrării:
str. Titu Perția nr.1, Făgăraș

Scopul:
construire locuință și demolare anexă

Taxa:

Valabilitate:
12 luni