PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Certificat nr. 184 / 28.12.2020

back
Titularul:
ENGIE România, prin IRIGC Impex

Adresa lucrării:
str. Toporașilor nr.11A, Făgăraș

Scopul:
extindere cond. și branș. gaze naturale

Taxa:

Valabilitate:
12 luni