ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI DE DOMICILIU

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP DE LA SEDIUL SPCLEP FĂGĂRAȘ,
2. COPIE XEROX ACT DE IDENTITATE TITULAR CERERE,
3. PROCURA SPECIALĂ ÎN CAZUL ÎN CARE CEREREA SE DEPUNE PRIN ÎMPUTERNICIT,