PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 31759 din 24.04.2020 PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

back

24.04.2020
Nr. 31759 din 24.04.2020
 
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
 
pentru concursul organizat în data de 22 – 24 aprilie 2020 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, respectiv 50 de puncte, Comisia de concurs a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:
               
 
Nume si Prenume Punctaj proba interviu Admis/Respins
I. Controlor bilete
Dîmboiu Daniel 76,67 puncte Admis
Marciu Ovidiu Ion Neprezentat Respins
II. Conducător auto
Fortuna Sorin 83,33 puncte Admis
Urdea Virgil 75 puncte Admis