PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 31762 din 24.04.2020   PROCES VERBAL FINAL

back

24.04.2020
Nr. 31762 din 24.04.2020
 
 
PROCES VERBAL FINAL
 
pentru concursul organizat în data de 22 – 24 aprilie 2020 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
Comisia de concurs constituită conform Dispozitiei nr. 427/2020 întrunită în data de 22.04.2020 pentru proba scrisa şi in data de 24.04.2020 pentru proba interviu, în urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
I. Controlor bilete
1 Dîmboiu Daniel 59 puncte 76,67 puncte 67,84 puncte Admis
2 Marciu Ovidiu Ion 91 puncte Neprezentat - Respins
II. Conducător auto
1 Fortuna Sorin 69 puncte 83,33 puncte 76,17 puncte Respins
2 Urdea Virgil 95 puncte 75 puncte 85,00 puncte Admis