PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.1327 din 14.01.2021     PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

14.01.2021
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
 
- privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de Expert în proceduri de administratie publica si tehnic,  pe durata determinată din cadrul proiectul de finantare “Administratie publica impreuna cu cetatenii” – SMIS 126332
 
 
Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1512/22.12.2020, în urma verificării dosarelor, comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
 
Nr. dosar Admis / Respins Observaţii
622/11.01.2021 Respins Lipsă studii de specialitate/
Lipsă experientă specifică
922/12.01.2021 Admis -