PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 1859 din 19.01.2021   PROCES VERBAL PROBA SCRISA

back

19.01.2021
Nr. 1859 din 19.01.2021
                       
 
PROCES VERBAL PROBA SCRISA
 
- la concursul pentru ocuparea unui post vacant  de Expert în proceduri de administratie publica si tehnic,  pe durata determinată, din cadrul proiectul de finantare “Administratie publica impreuna cu cetatenii” – SMIS 126332
 
 
 
 
În urma notarii lucrării scrise conform borderoului de notare anexat, tinand cont de punctajul minim de promovare, respectiv 50 de puncte, Comisia de concurs a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat :
 
Nr. dosar Punctaj proba scrisa Admis / Respins
922/12.01.2021 90 puncte Admis