PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.1864 din 19.01.2021   PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

back

19.01.2021
Nr.1864 din 19.01.2021
                       
 
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
- la concursul pentru ocuparea unui post vacant  de Expert în proceduri de administratie publica si tehnic,  pe durata determinată, din cadrul proiectul de finantare “Administratie publica impreuna cu cetatenii” – SMIS 126332
 
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, comisia de concurs declară admisi la proba interviu urmatorul candidat
 
Nr. Dosar Punctaj proba interviu Admis/Respins
922/12.01.2021 97,33 Admis