PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 1871 din 19.01.2021     PROCES VERBAL FINAL

back

19.01.2021
Nr. 1871 din 19.01.2021
                       
 
                                                              PROCES VERBAL FINAL
 
 
- la concursul pentru ocuparea unui post vacant  de Expert în proceduri de administratie publica si tehnic,  pe durata determinată, din cadrul proiectul de finantare “Administratie publica impreuna cu cetatenii” – SMIS 126332
 
 
 
Comisia de concurs întrunită în data de 19.01.2021 pentru proba scrisă şi interviu, organizate la sediul Municipiului Fagaras, pentru ocuparea unui post vacant – durata determinata - in proiectul de finantare “Administratie publica impreuna cu cetatenii” – SMIS 126332, afişează prezentul proces – verbal cu următoarele precizări:
 
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat admis/respins următorul candidat :
 
 
Nr. dosar Punctaj
proba scrisa
Punctaj
proba interviu
Punctaj final Admis / Respins
922/12.01.2021 90 93,77 91,88 Admis