PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr.7283 din 19.02.2021   PROCES VERBAL AL PROBEI INTERVIU

back

22.02.2021

Nr.7283 din 19.02.2021

 

 

PROCES VERBAL AL PROBEI INTERVIU

 

-  pentru concursul organizat în perioada 17.02.2021 – 19.02.2021 în vederea ocuparii unui post contractual de executie - controlor bilete -  din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

 

 

 

Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, respectiv 50 de puncte,

Comisia de concurs a declarat admis la proba interviu urmatorul candidat:

 

   Nr.

Crt.

Nr. dosar înscriere

Rezultatul probei interviu

 

Observatii

1

3745/01.02.2021

Neprezentat

Respins

2

4183/03.02.2021

96,00

Admis