PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 7291 din 19.02.2021   PROCES VERBAL FINAL

back

22.02.2021

Nr. 7291 din 19.02.2021

 

 

PROCES VERBAL FINAL

 

-  pentru concursul organizat în perioada 17.02.2021 – 19.02.2021 în vederea ocuparii unui post contractual de executie - controlor bilete -  din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

 

 

Comisia de concurs constituită conform Dispozitia nr.65/22.01.2021,

Întrunită în data de 17.02.2021 cu ocazia probei  scrise şi în data de 19.02.2021 pentru proba interviu, organizate la sediul Municipiului Fagaras, pentru ocuparea unor functii de executie vacante  din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, afişează prezentul proces – verbal final, în urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :

                  Nr.

Crt.

Nr. dosar înscriere

 

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

 

Rezultatul Final

 

Observatii

1

3745/01.02.2021

55,00 puncte

Neprezentat

-

Respins

2

4183/03.02.2021

96,65 puncte

96,00 puncte

96,33 puncte

Admis