PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele României
Senatul României
Camera deputatilor
Guvernul României
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Documente SPCLEP Fagaras

Acte necesare
 

Eliberarea actelor de identitate - expirare si/sau preschimbare
Eliberarea actelor de identitate - schimbare nume sau prenume pe cale administrativa
Eliberarea actelor de identitate - pierdere, furt, distrugere sau deteriorare
Eliberarea actelor de identitate - schimbarea domiciliului
Eliberarea actelor de identitate - eliberarea actului de identitate la 14 ani
Eliberarea actelor de identitate - stabilirea resedintei
Eliberarea cartii de identitate provizorii
Eliberarea cartii de identitate provizorii pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
Eliberarea cartii de identitate - schimbarea domiciliului din strainatate in Romania.

Eliberarea adeverintei de domiciliu 
Eliberarea adeverintei cu ultimul domiciliu avut in tara de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate- CRDS
 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - EXPIRARE SI/SAU PRESCHIMBARE

1. CERERE TIP www.evidentapersoanelor.ro
2. CERTIFICAT DE NASTERE;
3. CERTIFICAT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL);
4. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI
5. SENTINTA DE DIVORT, RĂMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILĂ (DACA ESTE CAZUL);
6. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI);
7. ACTUL DE IDENTITATE EXPIRAT;
8. CARTEA DE ALEGATOR (DACA ESTE CAZUL);
9. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*
10. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
11. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
12. DOSAR PLIC.

MENTIUNI: 

IMPORTANT

1. CERTIFICATELE DE STARE CIVILA, SENTINTA DE DIVORT, PRECUM SI DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;

2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!! 

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - SCHIMBARE NUME SAU PRENUME PE CALE ADMINISTRATIVA

1. CERERE TIP - www.evidentapersoanelor.ro
2. CERTIFICAT DE NASTERE;
3. CERTIFICAT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL);
4. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI;
5. DISPOZITIA PRIN CARE SE APROBA SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVA A NUMELUI SAU PRENUMELUI (DACA ESTE CAZUL)
6. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL);
7. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI);
8. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*;
9. ACTUL DE IDENTITATE;
10 . CARTEA DE ALEGATOR (DACA ESTE CAZUL);
11. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI ( PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
12. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
13. DOSAR PLIC.

MENTIUNI:


IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.

 

ATENTIE!! 

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - PIERDERE, FURT, DISTRUGERE SAU DETERIORARE


1. CERERE TIP www.evidentapersoanelor.ro
2. CERTIFICAT DE NASTERE;
3. CERTIFICAT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL);
4. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI;
5. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL);
6. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI);
7. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*;
8. UN DOCUMENT OFICIAL, CU FOTOGRAFIE DE DATA RECENTA, PENTRU CERTIFICAREA IDENTITATII (CARTE DE ALEGATOR, PASAPORT, PERMIS DE CONDUCERE, IN TERMEN DE VALABILITATE, ETC);
9. IN CAZUL FURTULUI - ADEVERINTA DE LA SECTIA DE POLITIE UNDE A FOST DECLARAT FURTUL;
10. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
11. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
12. DOSAR PLIC.

MENTIUNI: 
IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!! 

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neluarea masurilor pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 50lei - art. 22 alin.(1) si art.42 lit.(a).

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - SCHIMBAREA DOMICILIULUI 

1. CERERE TIP - www.evidentapersoanelor.ro 
2. CERTIFICAT DE NASTERE;
3. CERTIFICAT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL);
4. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL);
5. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI);
6. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*;
7. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI;
8. CARTEA DE ALEGATOR (DACA ESTE CAZUL);
9. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI
10. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTIATE IN VALOARE DE 7 LEI (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
11. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
12. DOSAR PLIC.

MENTIUNI: 
IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.

 

ATENTIE!! 

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI 

* IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI, MINORUL ARE OBLIGATIA SA SOLICITE S.P.C.L.E.P. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE, PREZENTAND URMATOARELE DOCUMENTE:

1. CERERE TIP - www.evidentapersoanelor.ro 
2. CERTIFICAT DE NASTERE;
3. CERTIFICAT DE CASATORIE SAU SENTINTA DE DIVORT A PARINTILOR, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (IN CAZUL IN CARE ACESTIA SUNT DIVORTATI);
4. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PARINTILOR PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI);
5. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
6. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PARINTI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA
7. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTIATTE IN VALOARE DE 7 LEI (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
8. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
9. DOSAR PLIC.

* MINORUL DEPUNE CEREREA INSOTIT DE UNUL DINTRE PARINTI SAU, DUPA CAZ, DE REPREZENTANTUL SAU LEGAL ORI DE PERSOANA CAREIA I-A FOST INCREDINTAT MINORUL.


MENTIUNI: 
IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!! 

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neprezentarea in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani a minorului care are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate se sanctioneaza cu amenda de la 40 lei la 80 lei - art. 14 alin.1.


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA VIZEI DE RESEDINTA (FLOTANT) 

CE ACTE: 
1. CERERE TIP PENTRU STABILIREA RESEDINTEI- www.evidentapersoanelor.ro 
2. ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA A SE EFECTUA MENTIUNEA;
3. ACTUL DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI;
4. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
5. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
6. DOSAR PLIC.

MENTIUNI: 
IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!! 

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

- ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU POSEDA TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERARII CARTII DE IDENTITATE, PREVAZUTE LA PCT. 1, I SE VA ELIBERA C.I.P. AVÂND DREPT MOTIV LIPSA DOVADA ADRESA DE DOMICILIU SAU LIPSA CERTIFICATE DE STARE CIVILA.

1. CERERE TIP - www.evidentapersoanelor.ro;
2. 3 POZE TIP B.I. ( 3/4cm CU MARGINE ALBA 7 mm)
3. CERTIFICAT DE NASTERE;
4. CERTIFICAT DE CASATORIE ( DACA ESTE CAZUL);
5. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI;
6. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
7. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL);
8. CERTIFICAT DE DECES ( ÎN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI );
9. CARTEA DE ALEGATOR ( DACA ESTE CAZUL );
10. TAXA PENTRU ELIBERARE C.I.P. ÎN VALOARE DE 1 LEU RON (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
11. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI ;
12. DOSAR PLIC.


MENTIUNI: 
IMPORTANT:


1. certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie xerografiata;
2. în cazul în care se solicita eliberarea cartii de identitate datorita schimbarii pe cale administrativa a numelui sau prenumelui se va prezenta si dispozitia prin care s-a aprobat schimbarea de nume în original si copie xerografiata.
 


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII PENTRU CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATAE SI RESEDINTA IN ROMANIA

13. CERERE TIP - www.evidentapersoanelor.ro;
14. 3 POZE TIP B.I. (3/4cm CU MARGINE ALBA 7 mm );
15. CERTIFICAT DE NASTERE;
16. CERTIFICAT DE CASATORIE ( DACA ESTE CAZUL);
17. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI;
18. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
19. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL);
20. CERTIFICAT DE DECES ( ÎN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI );
21. PASAPORTUL ROMANESC CU STATUTUL DE CRDS AFLAT IN TERMEN DE VALABILITATE,
22. TAXA PENTRU ELIBERARE C.I.P. ÎN VALOARE DE 1 LEU RON (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
23. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI ;
24. DOSAR PLIC.


MENTIUNI: 
IMPORTANT:


3. certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie xerografiata;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI DE DOMICILIU

1. CERERE TIP DE LA SEDIUL SPCLEP FAGARAS,
2. TAXA FURNIZARE INFORMATII DE 4 RON/ PERS. PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS,
3. COPIE XEROX ACT DE IDENTITATE TITULAR CERERE,
4. PROCURA SPECIALA IN CAZUL IN CARE CEREREA SE DEPUNE PRIN IMPUTERNICIT,
5. TIMBRU FISCAL DE 4 RON DE LA POSTA
 


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI CU ULTIMUL DOMICILIU AVUT IN TARA DE CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE -CRDS

1. CERERE TIP DE LA SEDIUL SPCLEP FAGARAS,
2. TAXA FURNIZARE INFORMATII DE 5 RON/ PERS. PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS,
3. COPIE XEROX PASAPORT CU STATUTUL DE CRDS IN TERMEN DE VALABILITATE SAU EXPIRAT
4. PROCURA SPECIALA IN CAZUL IN CARE CEREREA SE DEPUNE PRIN IMPUTERNICIT,
5. TIMBRU FISCAL DE 4 RON DE LA POSTA

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

1. Extrasul, certificatul sau copia de pe cartea funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
2. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
5. Contractul de schimb de locuinta;
6. Contractul de partaj voluntar, tranzactia - autentificate;
7. Contract de intretinere sau contract de renta viagera - este necesara legalizarea semnaturilor;
8. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
9. Certificatul de mostenitor, cu acordul celorlalti mostenitori cand nu s-a iesit din indiviziune;
10. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, in cazul in care imobilul nu a fost construit integral, insotita de declaratia data pe propria raspundere, din care sa rezulte ca are conditii si locuieste efectiv la adresa;
11. Contractul de constructie insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei sau de receptie preliminara;
12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren; 
14. Contractul de inchiriere (locatiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara;
- proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;
16. Declaratia de primire in spatiu, insotita de actul legal din care rezulta ca persoana care face declaratia este proprietara spatiului de locuit, declaratia poate fi data de proprietar in fata lucratorului de evidenta sau prin procura notariala. Pentru mediul rural se poate da si in fata politistului de la postul de politie, care va semna si va aplica stampila; 

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro